Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Zdeněk. Zdeněk Papoušek.

Jsem senátorem za volební obvod č. 60 – Brno-město.

Vystudoval jsem sociologii. Polovinu svého života jsem se věnoval sociální práci: 20 let ve Fondu ohrožených dětí a 7 let práce s propuštěnými vězni. Třetinu svého života jsem strávil na středních školách jako učitel: 13 let na Biskupském gymnáziu v Brně a 5 let na Církevní střední zdravotnické škole v Brně. Vyučuji společenské vědy – Psychologii, sociologii, politologii, právo, ekonomii a filosofii. Mám manželku Marii, syny Matěje, Šimona a Jonáše a vnučku Kláru.

Mými nejoblíbenějšími filosofy jsou Sokrátes, poněvadž nechtěl být majitelem pravdy, William Occam, který odsuzoval prázdné řeči, a Søren Kierkegaard se svým teologickým odložením etického, čili že víra s berličkami není víra.

Mám rád U2, Elvise Presleyho, Visací zámek, Svatopluka Karáska, Propagandu, Matta Redmana a Beautiiful Eulogy.

Co říkáte na vývoj české politické scény na pozadí příchodu uprchlíků do Evropy?

Mám velké výhrady vůči našemu prezidentovi, který pomáhá vytvářet atmosféru strachu a xenofobie, vláda se k tomu ale postavila slušně a racionálně. Určité výhrady mám jen vůči ministru vnitra kvůli detenčním zařízením, z toho jsem neměl vůbec dobrý pocit. I proto jsme udělali v rámci Senátu platformu asi dvaadvaceti lidí, kteří se přihlásili k pomoci uprchlíkům a vyvracení mýtů a xenofobních nálad.

Přežije projekt Evropské unie?

Stále si myslím, že budoucnost Evropy – ať už se na EU díváme jakkoli – je v kooperaci a sjednocení, v nichž je velká síla, kdežto když se rozpadne na jednotlivé státy, ocitne se v pasti. Rozpad je nejhorší varianta, která by mohla nastat.

Jste pro trest smrti?

Nejsem. Trest smrti zavání odplatou, vyřizováním účtů či odstraněním nepohodlných lidí. Proto je oblíben u totalitních režimů, jimž chybí úcta k životu. Žádný demokratický stát by se k tomuto způsobu trestání neměl uchýlit. Smrt je mystériem a nelze z ní dělat sankční nástroj. V případě justičního omylu se pak jedná o nevratný proces, který nelze napravit žádným vyrovnáním či náhradou.

Co říkáte na ukrajinskou krizi?

Je to především krize ruského smýšlení. Putin by nemohl páchat zločiny, které páchá, kdyby neměl podporu mas. Ty opět slyší na líbivou, spasitelskou ideologii, tak jak tomu bylo v minulosti mnohokrát. Je to opět jednoduchá, schématická propaganda uzurpátora moci, která mu vychází. Za pár desetiletí bude samozřejmě směšná, podobně jako nacismus nebo komunismus. Bohužel než lidi z těch minulých ideologií vystřízlivěli, byly prolity potoky krve.

Co chci

 

Chci smíření
Nechci rozdělení
Chci Cestu
Chci Pravdu
A chci Lásku
Nechci skřípění zubů
A nechci lež
A nechci nenávist
Chci naději, jež nedojde hanby
A nechci beznaděj dolomených třtin
Chci s Duchem a nevěstou volat: „Přijď“!
A obdržet živou vodu zadarmo

#TOJEON