#BRNO

Setkání s Petrem Hruškou

Po prázdninové přestávce pokračujeme v pravidelných diskusních večerech v Dvorním divadle. Tentokrát přijal pozvání básník Petr Hruška.

Mše za svobodu

Pojďme společně poděkovat Bohu za dar svobody.

Zpátky na Stadec!

Zveme Vás na sportovně kulturní festival Zpátky na stadec!

Brněnské vábení

Proč potíže má v Brně koalice? Proč ztrácí dech její plíce?

Den seniorů

Vše nejlepší ke dni seniorů! Úcta ke stáří je ctnost, podle které můžeme posuzovat vyspělost naší společnosti. Takže pokud jste ještě mladí, vypněte Fejsbuky a dědečkovi nebo babičce alespoň...

Brundibár z ghetta

Dvacet dětí různého věku a velikosti si to v pátek vyřídilo s Brundibárem. Rád jsem převzal záštitu nad tímto skvělým představením.

Pouť smíření

Vyjadřujeme naději, že na základě znalosti historických událostí a jejich důsledků už nebude možné, aby se v Brně podobné věci opakovaly, a že události z května roku 1945 udržíme v paměti jako neblahé memento. Vyjadřujeme také přání, aby všechny minulé křivdy mohly být odpuštěny a abychom se nezatíženi minulostí a ve vzájemné spolupráci obraceli ke společné budoucnosti.

Dobrý den Kociánko

V pátek 29. května jsme se připojili k akci Dobrý den Kociánko!