Co můžeme ještě udělat pro bývalé politické vězně a jejich rodiny?

Dub 7, 2018

Dne 6. 4. 2018 proběhlo na půdě Senátu veřejné slyšení nazvané „Co můžeme ještě udělat pro bývalé politické
vězně a jejich rodiny?“

Veřejné slyšení pořádal senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pod záštitou předsedy výboru Zdeňka Papouška a místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka.

S příspěvky vystoupili bývalí političtí vězni. Na akci se sešli členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a klubu K-231, jehož jméno je odvozeno od zákona na ochranu lidově-demokratické republiky (zákon č. 231/1948 Sb.), podle kterého byla odsouzena většina politických vězňů. K odškodňování bývalých politických vězňů a účastníků tzv. třetího odboje pohovořili zástupci Ministerstva obrany ČR a Rady vlády pro lidská práva.

Lidé, kteří se o demokracii v naší zemi zasloužili odvážným bojem proti komunistické totalitě, si zaslouží velkou úctu a respekt. Česká republika má vůči nim stále velký dluh, který jsme se pokusili alespoň tímto způsobem částečně splatit.

Do budoucna je nezbytné vybudovat důstojný památník obětem totality na Ďáblickém hřbitově a dbát na to, aby bývalí političtí vězni byli na sklonku svého života finančně zabezpečeni.

Setkání bylo iniciováno historikem Petrem Blažkem, kterému za to patří velký dík.