Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás s naléhavou žádostí ve věci Vašeho vězně Oleha Sencova. Jako Ukrajinec nesouhlasil s anexí Krymu a byl ruským vojenským soudem odsouzen ke dvaceti letům vězení. Podle dostupných zpráv z tisku je patrné, že vyšetřování a ani soud nepostupovaly s ohledem na respektování základních lidských práv. Jeden ze svědků proti panu Sencovovi Hennadij Afanasjev u soudu jasně řekl, že jeho svědectví je vynucené těžkým fyzickým týráním – bitím, dušením plynovou maskou, elektrickým proudem. Po propuštění předal své stížnosti na způsob vyšetřování, průběh soudu a na poměry ve věznicích Evropskému soudu pro lidská práva a bylo mu dáno za pravdu.

Oleh Sencov a asi šedesát Ukrajinců, politických vězňů, je stále ve vězení. Pan Sencov je vězněn v trestanecké kolonii u Labytnangi, tedy v arktické oblasti Ruska, která je na evropské Rusko napojena železnicí, již ještě za Stalina postavili vězni z gulagu. Oleh Sencov nedávno přistoupil ke krajnímu protestu a vyhlásil hladovku. Nejde mu jen o sebe, ale požaduje osvobození i ostatních politických vězňů. Vzhledem k tomu, že tato podmínka může být jen těžko v dohledné době splněna, naplňuje nás jeho osud oprávněnými obavami z jeho budoucnosti.

Vážený pane prezidente, k této žádosti přistupujeme s vlastní historickou zkušeností, kterou udělal český národ s totalitním systémem komunistického Československa. I když se v danou chvíli umlčování novinářů, umělců či jiných skupin občanů, kteří protestují za dodržování svých práv a svobod, jeví jako systémově podpůrné, v dlouhodobém horizontu onen systém zcela jistě neposiluje, ale naopak zakládá jeho budoucí destrukci. Je naší trpkou historickou zkušeností, že následné generace se po autoritářském období jen velmi těžko zotavují a složitě si osvojují či obnovují vůli k základním pilířům parlamentní demokracie – respektu ke svobodě druhých, vládě práva či důstojnému životu ve svobodné společnosti s individuální odpovědností. Proto každá napravená křivda, kterou způsobí stát jedinci, snižuje budoucí napětí a umenšuje onemocnění dané společnosti v jejích bytostných základech. Proto i propuštění Oleha Sencova v sobě nese lék celé vaší zemi.

Vážený pane prezidente, píšeme ve snaze pomoci člověku, kterému zřejmě byla upřena základní lidská práva v oblasti svobody slova a svědomí. Pomoci člověku, který přes svou velmi těžkou životní situaci neváhá bránit stejná práva jiných politických vězňů.

Vkládáme do našich slov naději a víru, že najdete čas ve svém programu se zabývat nalezením spravedlnosti nejen tohoto lidského osudu.

V úctě a s přáním dobré vůle

Jiří Šesták, Ph.D.
místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

K mému dopisu se připojují:

Mgr. František Bublan
předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky

prof. RNDr. Václav Hampl
předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu České republiky

PhDr. Zdeněk Papoušek
předseda Výboru pro vědu, vzdělání a lidská práva Senátu Parlamentu České republiky