Návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Říj 17, 2016

Proč novela?

Protože je ohrožen systém akutní péče o ohrožené děti.

Pomoc organizacím, které tento druh péče zajišťují, byla jádrem mého programu, s nímž jsem se před dvěma lety ucházel o místo senátora.

Jak je ohrožen?

Současný způsob financování neumožňuje stabilní financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Co novela přináší?

Novela zavádí fixní platbu na lůžko a příspěvek na pobyt podle věku dítěte.

V čem se to zlepší oproti současnosti?

Paušální platba na lůžko umožní zařízením zajistit stabilní a kvalifikovaný personál a možnost plánovat jejich výdaje.

Jaké jsou hlavní problémy současného systému?

Pořád se musí platit nájem, mzdy, energie. Financování závislé pouze na přítomnosti dítěte vytváří existenční problémy zvláště malým samostatným zařízením.

Kolik to bude stát?

Novela zavádí financování na lůžko 20 tis. měsíčně a příspěvek na pobyt podle věku dítěte (4 500–6 300 Kč měsíčně).
Předpokládáme navýšení nákladů o 107 milionů za rok.
V současnosti musí mezery ve financování „lepit“ ad hoc dotacemi stát, kraje nebo obce. Tyto dotace nebudou již tak nutné, a proto pro veřejné prostředky jako takové bude zátěž nižší.

Neexistuje riziko zneužití?

Krajský úřad bude při udělování pověření pro provoz zařízení posuzovat, zda jsou lůžka v zařízení potřebná, a na základě aktuální potřeby určí, jaký počet lůžek se zřídí.

Nepostihne to stávající zařízení?

Stávající povolení zaniknou jeden rok po účinnosti novely a krajský úřad udělí nová pověření, pokud to bude kapacita vyžadovat.

Odkud jste čerpali informace?

Komunikovali jsme s většinou zařízení v Česku a velká část z nich nás na tyto problémy upozornila. Problém financování není problémem jednoho typu zařízení, ale celého systému.

Znění návrhu novely (Senátní tisk č. 297) včetně důvodové zprávy

 

Historie tisku (včetně usnesení garančních výborů)

 

Stenozáznam z prvního čtení novely na 26. schůzi Senátu (10. funkční období)

 

Hlasování po prvním čtení novely

 

Průběh druhého čtení na 28. schůzi Senátu (10. funkční období)

 

 

 

Senátorky a senátoři, kteří se k mému návrhu připojili jako spolupředkladatelé:

Alena Dernerová, Stanislav Juránek, Jiří Šesták, Luděk Jeništa, Petr Gawlas, Ivan Cabrnochová, Leopold Sulovský, Jiří Oberfalzer, Jan Horník, Zuzana Baudyšová, Alena Šromová, Petr Šilar, Vladimír Plaček, Jiří Čunek, Petr Bratský, Miroslav Nenutil, Dagmar Terelmešová, František Bublan, Zbyněk Linhart, Václav Hampl, Libor Michálek, Lumír Aschenbrenner, Václav Láska, Veronika Vrecionová, Hassan Mezian, Patrik Kunčar, Miluše Horská, Jaroslav Zeman, Zdeněk Brož, František Bradáč, Jiří Carbol, Zdeňka Hamousová, Petr Koliba, Milan Pešák, Tomáš Grulich, Božena Sekaninová, Emilie Třísková, Pavel Štohl, Jiří Burian a Karel Kratochvíle