Novela zákona o ochraně přírody

Led 19, 2017

Při hlasování o novele zákona o ochraně přírody jsem hájil podobu zákona postoupenou z Poslanecké sněmovny. Zákon byl bohužel vrácen s pozměňovacími návrhy, které se negativně dotknou zejména národních parků.

 

„Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zde opravdu krátce vyslovil několik obecných principů, kterým věřím. Mám rád, když je respektována moje svoboda, mohu-li se svobodně rozhodovat, nejsem-li manipulován a vytěžován pro něčí zájmy. A toto chci dopřát i přírodě. Člověk si má přírodu podmanit, má být jejím pánem, ale má být pánem dobrým. Má její dobra vděčně užívat, ale má ji také respektovat a obdivovat, co umí. Proto chci, aby určitá porce přírody byla ponechána sama sobě, abychom mohli pozorovat a nechat se uchvacovat velkým dramatem, které příroda nabízí. Myslím si, že návrh zákona přes některé nedostatky je krok správným směrem, takže návrh zákona podpořím. Děkuji za pozornost.“

Proneseno na plénu Senátu dne 18. ledna 2017.

 

K tématu se vztahuje také následující text, který byl publikován v Lidových novinách.