Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Led 13, 2016

Současný stav financování je podle velké části ředitelů a ředitelek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dlouhodobě neudržitelný. Finanční problémy nemají podle zjištění senátora Zdeňka Papouška jen „Klokánky“ zřizované Fondem ohrožených dětí, ale i další zařízení, ať už fungují pod krajem, obcí, Charitou nebo občanským sdružením. Senátor Zdeněk Papoušek analyzoval situaci ve většině zařízení a drtivá většina z nich má finanční problémy, které je možné překonávat jen v případě dofinancování z peněz města či kraje, na což dosáhnou většinou jen jimi zřizované instituce. Ačkoli MPSV slibuje velkou novelu, která má mimo jiné vyřešit i tento problém, jeho předložení se neustále odkládá a je otázkou, zda se to stihne v tomto volebním období. Zařízení pro ohrožené děti tak musí každý měsíc bojovat o své přežití.

„Současná legislativní úprava není namířena jen proti Klokánkům, ale finanční potíže způsobuje všem podobným zařízením. Velmi problematické je krácení státního příspěvku a celková nestabilita. Ředitelé mají obtíže zajistit stabilní a kvalifikovaný tým pracovníků, který by umožnil vytvořit pro dítě dočasné prostředí podobné rodině v samostatných bytových jednotkách maximálně po čtyřech se svou „tetou“, která o ně pečuje ve dne i v noci,“ říká senátor Papoušek. Problematické podle něj je také to, že ekonomicky současná legislativa nejvíce dopadá na malá zařízení, která nejsou spojena s dětským domovem nebo jiným ústavním zařízením, což je přesně proti moderním trendům v péči o ohrožené děti.

Proto je potřeba financování ZDVOP změnit. Nejlogičtější je připodobnit ho finančnímu zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu, protože tyto služby jsou obdobné. Obě jsou stejně cílené, rodinně orientované, dočasné a mimochodem obě potřebné. Zatímco pěstounská péče přechodná je užitečná pro novorozence, ZDVOP má sloužit i pro starší děti a sourozenecké skupiny.

Zdeněk Papoušek proto v současnosti nechává zpracovávat paragrafové znění novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí tak, že státní příspěvek se rozdělí na dvě složky – na lůžko a na dítě. Navrhne, aby ZDVOP obdržel 20.000,- Kč na lůžko za měsíc bez ohledu, je-li či není obsazeno, a finanční částku od 4500,- Kč do 6600,- Kč za měsíc na fyzicky přítomné dítě dle jeho věku.  Tato novela by umožnila stabilitu systému akutní péče o ohrožené děti. Podle výpočtů senátora Papouška by to znamenalo navýšení výdajů o zhruba 110 milionů Kč ročně. „Podle mých informací by se na tak důležitou věc jako je ochrana často i zneužívaných dětí prostředky měly v rozpočtu najít,“ dodává Papoušek.

Na fotce je pan vrátný, Zdeněk Papoušek a paní mluvčí. Tiskovka může začít.