Projev k novele vinařského zákona

Pro 16, 2016

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové.

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství je podle mého názoru jedním z dalších předpisů, které míří špatným směrem. Ohrožuje existenci vinoték a zatěžuje životní prostředí. Obojí je špatně. Provozování vinotéky je jedním ze zaměstnání, které člověk téměř v žádném případě nedělá, aniž by neměl k tomu vztah. Sotva si kdo založí vinotéku čistě pro byznys. Kdyby tomu tak bylo, dříve nebo později by zkrachoval, a to z jednoduchého důvodu – nechodili by mu tam lidé.

Zásadní kouzlo vinotéky je totiž v jejím sociálním aspektu. Vinotéka má svoje stálé zákazníky, kteří se sem chodí potkávat, dobře se znají s jejím provozovatelem a brzy by poznali, kdyby byli podváděni nekvalitními produkty, alespoň v moravské části České republiky by tomu tak bylo.

Mezi provozovateli vinotéky se samozřejmě najde nějaký vykutálený koumák, který bude vydávat červené krabicové víno za Pálavu, jak se událo v jedné nejmenované pražské vinotéce. Ale na podobného neřáda dostačuje řádná kontrolní inspekce.

Bohužel se zde objevuje novela zákona, která komplikuje život poctivcům, kterých je mezi provozovateli vinoték drtivá většin.

Novela zákona je namířena proti prodávání vína v KEG sudech, což je základ fungování všech vinoték, kterých je v ČR přes 10 000. Novela prodej vín v sudech přímo nezakazuje, ale nastavuje podmínky prodeje vín ze sudů tak, že jsou pro vinotékaře takřka nesplnitelné. Vinotékařům nezbude, než prodávat víno z tzv. Bag-in-Boxů, čímž dojde ke zdražení vína, ke ztrátě jeho konkurenceschopnosti, a tím i k přelivu zákazníků do supermarketů. Všechno nasvědčuje tomu, že zde skutečně existuje více než tříletá lobby ze strany výrobců levného, často podřadného lahvového vína, která vychází ze záměrů zlikvidovat volný trh s vínem a spotřebitele dostat do hyper super megamarketů.

To, co má nahradit dosavadní KEG sudy, vypadá takto. (Ukazuje.) Kdo to neznáte, toto má nahradit prodej ze sudových vín. Jmenuje se to Bag-in-Box. A myslím, že to není špatné pro domácí spotřebu. Koupím to, strčím to do ledničky a postupně konzumuji… Ale pro prodej vína ve vinotékách v masovém měřítku je to však špatné, a to zejména z hlediska zátěže životního prostředí. A stručně popíši, proč a porovnám to se současným prodejem vína v KEG sudech.

Tento prázdný back in box má objem 10 litrů a váží 40 dekagramů. Keg sud má objem 50 litrů. KEG sud se dá znovu naplnit, Bag-in-Box ne. Čili z pěti Bag-in-Boxů, což odpovídá jednomu keg sudu, vzniknou dva kg odpadu. Průměrné množství vyčepovaného vína ve vinotéce je 25 KEG sudů za týden. Při vyčerpání stejného množství z Bag-in-Boxů vznikne 50 kg odpadů za týden, což je 200 kg odpadů za měsíc. Vzniká hrozba nahromadění obrovského množství odpadů, jehož likvidace bude kromě vlivu na životní prostředí samozřejmě také finančně náročná.

Pak je zde také otázka manipulační zátěže. 80 % obsluhy ve vinotékách tvoří ženy. Manipulace s KEG sudem je nestojí takřka žádnou fyzickou námahu. Při manipulaci s tímto back in boxem bude muset prodavačka postupně zvedat Bag-in-Boxy s vínem až do množství asi 250 kg denně.

A konečně je zde také otázka zmařených investic. Nahrazením KEG sudů Bag-in-Boxy dojde ke zmaření investic do předchozího pořízení KEG sudů a stáčecího zařízení ve výši zhruba 70 až 100 tisíc korun na jednu provozovnu.

Často se odůvodňuje nutnost přijetí novely tím, že je nutno zamezit prodeji pajcovaných vín. Ale myslím si, že cesta vede jinudy. Spočívá v tom, abychom se naučili rozeznat kvalitu a vyžadovali ji, protože o tom, co bude na straně nabídky, rozhoduje poptávka. O tom, jaké kvality budou produkty v našich obchodech, rozhoduje kupující, čili my sami. Všechno je v našich rukou. Když budeme chtít šunty, budou obchody plné šuntů. Regály budou zaplaveny vepřovými klobásami bez vepřového, šunkovými pizzami bez šunky, ovocnými džusy bez ovoce či játrovými paštikami bez jater. A také lahvemi podezřelých roztoků s názvem víno.

Na závěr. Držme se biblického Všechno zkoumejme a dobrého se držme. A pak nám nebudou potřeba zbytečné zákony. Děkuji za pozornost.