#SENAT

Proč?

Jak to říkával kolega Jaspers? V mezních situacích se dostáváme do blízkosti něčeho, co nás přesahuje.

Dopis Putinovi

Napsali jsme Putinovi. Zastáváme se nespravedlivě vězněného a týraného Oleha Sencova.

Chvála peticím

V novém čísle časopisu Senát si můžete přečíst článek Zdeňka Papouška o roli Senátu při projednávání petic

K povolební situaci

Vidím teď pro nás jasný cíl: Najít a přesvědčit vhodné osoby, aby kandidovali do Senátu, a podpořit je v letošních podzimních volbách.