Setkání s vedoucími zařízení pro ohrožené děti

Úno 14, 2018

Setkání s vedoucími zařízení pro ohrožené děti skončilo nadějně.

25. ledna jsem na půdě Senátu uspořádal setkání s několika desítkami vedoucích zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které se starají o ohrožené děti v České republice. Tato zařízení se dlouhodobě potýkají s legislativními nedostatky, zejména se špatně nastaveným financováním, které jsem se v minulosti pokusil řešit senátní novelou. Ta ale bohužel na podzim minulého roku padla v předvolební sněmovně pod stůl, protože se jí poslanci nakonec nezabývali.

Svolal jsem proto zástupce všech tzv. ZDVOPů s jediným cílem, povzbudit je ke vzniku společné platformy, která by dokázala překonat různost jednotlivých typů zařízení a dokázala by mluvit jedním hlasem. Závěr setkání skončil optimisticky, zástupci se shodli na vytvoření přípravného týmu, který by měl dát vzniknout asociaci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Doufám, že to bude ku prospěchu péče o ohrožené děti.