Školky na Brně-jihu se slučovat nebudou

Lis 23, 2016

Zastupitelstvo MČ Brno-jih na svém včerejším zasedání stáhlo svůj původní záměr sloučit šest mateřských školek. A to je dobrá zpráva. Proč? To uvádím ve svém projevu na zmíněné schůzi:

Vážený pane starosto, vážení páni radní, zastupitelé, dámy a pánové,

předstupuji před vás jako senátor Parlamentu České republiky, potažmo jako předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Jsem zastáncem toho, že člověku nesvědčí nadbytečná centralizace. Člověk má rád přehlednost, dohlédnutelnost a trpí nejistotou, frustrací a stresem, je-li něco kolosální, nabobtnalé či zbytnělé.

Má rád prostředí nevelká, útulná a příjemná, kde lze navázat dobré vztahy a snadno komunikovat. A jestliže taková prostředí fungují a vidí-li jejich prospěšnost a užitečnost, chce, aby byla zachována.  Má-li pak svoje děti a usiluje-li udělat pro ně to nejlepší, chce to tím více.

Asi již víte, kam mířím a jaký mám názor na slučování školek.

Ano, jsem proti sloučení školek v městské části Brno-jih.

I kdyby se tím ušetřila nějaká koruna, nemůže to být rozhodující kriterium.

Co je rozhodující? Rozhodující je spokojenost rodičů. Ti jsou za výchovu svých dětí zodpovědni na prvním místě a nikdo a nic jim toto právo nemůže brát a nikdo nemůže rozhodovat za ně.

Jsou rodiče spokojeni se stávajícím stavem? Jsou.

Jsou a nechápou, proč se nebere vážně jejich postoj, zvláště pak když lze s úspěchem pochybovat o síle argumentů, proč by se měly školky slučovat.

Pochvalují si individuální přístup ze strany současných ředitelek, neboť každá ředitelka zná a ví o osobních potřebách každého svěřeného dítěte. Vyzdvihují specifické výchovné a vzdělávací programy, které si každá školka dle svého vlastního uvážení nastavuje. Pochvalují si, že jejich školka má právě takovou tvář, jakou má. Cení si toho, že jejich školka má dobrý zvuk a je skvěle hodnocena školskou inspekcí. Zkrátka jsou na svoji školku hrdi. Tak proč jim tuto hrdost brát?

Děkuji za pozornost.

Další informace o včerejší schůzi se dozvíte zde.