Stabilní financování pro ohrožené děti

Čvn 9, 2016

O novele referoval již server epravo.cz

Do Senátu míří novela, která má změnit dosavadní financování systému akutní péče o ohrožené děti. Zpracoval ji a bude předkládat senátor Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL), pro její zařazení do programu jednání získal dalších 32 senátorů. Novela by měla zajistit sociálním zařízením jistotu trvalého financování a existence, řekl dnes v Pardubicích novinářům Papoušek.

Zařízení akutní péče nyní dostávají od státu měsíčně 22.800 korun na jedno dítě. „Nastává problém, když dítě jde na takzvanou dlouhodobou propustku. To je často nutné, třeba když jde na zkoušku do rodiny nebo jede na tábor, a v tom případě zařízení nedostává vůbec žádné peníze,“ uvedl Papoušek.

Senátor navrhl, aby kromě trvalé platby 20.000 korun měsíčně na jedno lůžko zařízení dostávala také peníze na dítě, o něž se reálně stará. Částky by byly odstupňované podle věku zhruba od 4500 do 6600 korun na měsíc. Systém financování by tak mělo být obdobný jako u pěstounské péče na přechodnou dobu.

Pro ty, co mají rádi delší čtení, přikládám část z důvodové zprávy.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) jsou důležitou součástí systému péče o ohrožené děti. Jde o zařízení, která musejí být připravena v jakoukoli hodinu převzít do krátkodobé péče dítě nebo i více dětí v situaci, kdy se o ně vlastní rodiče nemohou postarat. Patří sem mimo jiné případy týrání či zneužívání dětí. Ve ZDVOPech jsou pak děti do té doby, než se najde dlouhodobé řešení jejich situace, ať už jde o návrat do rodiny, pěstounskou péči, adopci či v krajním případě umístění do ústavního zařízení.

Jsou to krizová zařízení, která musejí být neustále k dispozici. Je proto nezbytné, aby fungovala stabilně a předvídatelně. Současná podoba financování jim však neumožňuje zajistit provoz v dlouhodobějším horizontu. Zákon jim totiž přiznává příspěvek pouze za dobu, kdy je v nich umístěné dítě, a to ve výši 22 800 Kč měsíčně. Materiální, technické a personální kapacity, které musí ZDVOPy udržovat připravené pro přijetí ohrožených dětí, nejsou ze strany státu nijak systémově financovány. Podle ZDVOPů se přitom náklady na neobsazené lůžko (zajištění personálu, energií a dalších výdajů) pohybují mezi 18 000,- Kč a 26 000,- Kč měsíčně.

U ubytovaných dětí pak nejsou propláceny dny, kdy jsou děti na vícedenních pobytech u svých příbuzných, budoucích náhradních rodin či třeba na dětských táborech. Za tyto dny ZDVOPy opět nepobírají žádný příspěvek, ale současně musejí toto místo držet připravené pro dané dítě.

Výše uvedené problémy vedou k tomu, že mnoho zařízení je v existenciální tísni. Nejsou schopna zajistit stabilní personál, protože nemohou učinit dlouhodobou předpověď, zda budou mít na financování zaměstnanců. Musejí se spoléhat na ad hoc dotace a vyrovnávací příspěvky ze státního rozpočtu či rozpočtů územních samosprávných celků. Současný stav financování je podle velké části ředitelů a ředitelek zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dlouhodobě neudržitelný.