Úvodní řeč na veřejném zasedání v o ÚSTRu

Říj 9, 2017

Úvodní řeč na veřejném zasedání v o ÚSTRu Senátu – 2. 10. 2017

Obracet se do minulosti je správné. Velcí a moudří lidé, kterým ležel na srdci stav národa, to vždycky dělali. Příkladem budiž izraelští proroci, kteří poukazovali na hříchy Izraelitů v minulosti a jejich důsledcích v přítomnosti.

S poznáním historie by mělo přijít pochopení a s pochopením rozhodnutí opakovat dobré a neopakovat špatné.

Možná máme spíš sklon opakovat špatné než dobré. Jsme nepoučitelní. Je-li něco zabaleno do obalu, který se nám líbí, nezkoumáme obsah.

Vilfredo Pareto je stále aktuální. Říkal, že touhy lidí, tzv. rezidua, jsou v dějinách stále stejné – touhy po majetku, moci, pomstě atd. To je ten obsah. Mění se pouze derivace, tedy obal. Dodatečně vytvářím falešné teorie a zdůvodňování svého chování motivovaného nekalými úmysly: Věř mi, dělám to pro vlast, pro národ, pro stranu, pro lid, pro tebe. Tak vznikají ideologie.

Toto veřejné slyšení přichází ve správnou chvíli. Mělo by být pomocí pro uvědomění a ujasnění si některých věcí před volbami, kdy bychom si měli položit několik otázek. Zde je jejich návrh:

  • Jde mi o svobodu a demokracii?
  • Vážím si toho, že žiji ve svobodné zemi?
  • Uvědomuji si, že to není samozřejmost?
  • Umím poznat, co demokracii a svobodu ohrožuje?
  • Umím rozlišit, které myšlenkové proudy směřují k rozložení demokracie a omezování svobod?
  • Umím rozeznat manipulátory a populisty?
  • Chci ve volbách vybrat stranu na demokratických principech?
  • Zvolím stranu, od níž lze očekávat, že moje svobody ohlídá?
  • Chci, aby vládly strany, které budou usilovat o spravedlnost a budou napravovat křivdu?

Tak ať toto veřejné slyšení přispěje k zodpovězení těchto otázek.