Před volbami bych se měl zastavit a položit si pár otázek.

Otázka č. 1: Jde mi o svobodu a demokracii?

  • Vážím si toho, že žiji ve svobodné zemi?
  • Uvědomuji si, že to není samozřejmost?

Otázka č. 2: Co demokracii a svobodu ohrožuje?

  • Umím rozlišit, které myšlenkové proudy směřují k rozložení demokracie a omezování svobod?
  • Umím rozeznat manipulátory a populisty?

Kráčím k volební urně.

  1. Vybírám stranu na demokratických principech – je pořád z čeho vybírat.
  1. Vybírám stranu, od které očekávám, že ohlídá a zajistí moje svobody.
  1. Od strany, kterou volím, nemám přehnaná očekávání, že zavede na zemi ráj.

Karl Popper: „Kdo chce zavést na zemi ráj, zplodí peklo.“

  1. Chci, aby vládly strany, které budou usilovat o spravedlnost a budou napravovat křivdy.
  • Nevolím stranu, která má na rukou krev nevinných lidí – myslím na ty, které má na svědomí, a na jejich blízké.

Vím:

Jestliže jsem šel volit, mám právo uplatňovat během následujících 4 let konstruktivní kritiku, neboť jsem přijal spoluzodpovědnost a podílím se na vládě, která spravuje zemi.

Nejdu-li k volbám, oprávnění kritiky ztrácím, protože jsem se spoluzodpovědnosti vyhnul a na vládě se nepodílím.